The Collaborative IX - AYRE

The Collaborative IX - AYRE

The Collaborative IX - AYRE“Unfinished Art และ การตั้งคำถามกับความงามในอุดมคติ คอนเซปต์ของแบรนด์ MASAHIROMARUYAMA เป็นมุมมองหนึ่งที่เรามีให้กับดอกไม้ที่เรากำลังถืออยู่ ทุกดอกล้วนมีความสมบูรณ์แบบในตัวเองตามธรรมชาติ เหมือนกับคอนเซปต์ของแว่นแต่ละรุ่นของแบรนด์ที่มีคาแรคเตอร์แตกต่างกัน แต่ยังชัดเจนในตัวเอง

ไม่ว่าจะเป็น Erase ที่ทำลายโครงสร้างบางอย่างเพื่อก่อเกิดมุมมองใหม่ขึ้นมา เหมือนการตัดบางกิ่ง ประกอบบางดอกเพื่อรูปทรงในอีกรูปแบบหนึ่ง Straight ที่ดูเหมือนจะตรงข้ามกับรูปทรงของดอกไม้โดยสิ้นเชิง แต่ในด้านการตัดสินใจของผู้ประกอบดอกไม้นั้นไม่ต่างกันเลย ความชัดเจนในรูปทรงที่เลือก และตัดสินใจตัดก้านใดก้านหนึ่งออกนั้น เป็นความรู้สึกแบบเดียวกับคาแรคเตอร์แว่นนี้

MASAHIROMARUYAMA จึงไม่ใช่แค่ดีไซน์ รูปทรง หรือความพิเศษในเรื่องกระบวนการทำมือและวัสดุเพียงอย่างเดียวสำหรับเรา แต่คอนเซปต์ของแว่นแต่ละทรงนั้น ยังส่งผลต่อควาหมายของคาแรคเตอร์ทางความรู้สึกอีกด้วย

การจัดดอกไม้ในครั้งนี้ เราเลือกดอกไม้ที่มีความทนทานต่อสภาพอากาศในบ้านเรา รูปทรงของดอกและใบเรียบง่ายแต่ชัดเจนอย่าง scabiosa ,safari sunset ,red berries ,euphorbia

คาแรคเตอร์ของแต่ละดอกนั้นมีลายเส้นที่แข็งแรง จัดวางให้เป็นเกาะดอกไม้ไร้ทิศทาง แตกต่างทางรูปทรง แต่คงอยู่บนฐานเดียวกัน โดยไม่ทิ้งตัวตนของตนเอง”

- Ayre

The Collaborators

MASAHIROMARUYAMA / AYRE / BANKJORK / DAO / PONG / AYU

Back to blog